კარშერინგი გერმანიაში

კარშერინგი – ავტომობილების საერთო გამოყენება ძალიან განვითარებულია გერმანიაში. ავტოგაზიარებას განსაკუთრებული როლი ენიჭება, რადგან ქვეყნის და ქალაქების რამდენიმე პრობლემას ერთდროულად ჭრის :

  1. ანაცვლებს პირად ავტომობილს
  2. აუმჯობესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას, СО2 შემცირებით
  3. ანთავისუფლებს ქალაქებს პირადი ავტომობილებისგან
  4. ანთავისუფლებს საპარკინგე ადილებს
  5. ტრანსპორტის ალტერნატივაა

გერმანია ავტოგაზიარების ყველაზე მსხვილი ბაზარია. ბაზარზე 249 სხვადასხვა კომპანიაა, განსხვავებული სიდიდით და კლასიფიკაციით. გერმანიის ბაზარზე წარმოდგენილია როგორც თავისუფალი ასევე სტაციონალური კარშერინგი, ასევე ხშირად გვხვდება ავტოგაზიარების შერეული მოდელიც. დაწვრილებით შერინგის მოდელებთან შეგიძლიათ წაიკითხოთ ბმულზე.

გერმანიის უმსხვილესი ავტოგაზიარებები

დასახელება კარშერინგის ტიპი
1 Miles თავისუფალი
2 Share Now თავისუფალი
3 Stadtmobil კომბინირებული
4 Cambio კომბინირებული
5 Sixt share თავისუფალი
6 TeilAuto (mobility Center) კომბინირებული
7 Book-n-drive კომბინირებული
8 Scouter სტაციონალური
9 Deer სტაციონალური
10 Stattauto München სტაციონალური

ავტოგაზიარების ავტოპარკზე გერმანიაში 2023 წელს ასეთი მონაცემებია:

სტაციონალური და კომბინირებული შერინგი თავისუფალი შერინგი
სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა 1 310 დან 15 360 იღებს მონაწილეობას თავისუფალ შერინგში (რადგან შერეული შერინგის ფირმების ავტოპარშია) 18 570 ავტომობილი
კარშერინგის სერვისის მომწოდებლების რაოდენობა 245 4
რამდენ ქალაქში მოღვაწეობენ 1 078, რომლებიდანაც 30 ქალაქი კომბინირებული სისტემითაა 34 ქალაქი, რომლიდანაც 15 სპეციალური ან კომერციული პირობებითაა
მომხმარებელი 907 580 3 565 220

გერმანიაში ავტოგაზიარების ზრდის დინამიკა ძალიან საინტერესოა, ამის დასანახად შეგვიძლია შევხედოთ ქვემო გრაფას

წელი მომხმარებელი შერინგის ავტომობილები
1999 10 000-მდე 1 000-მდე
2010 150 000 5 000
2015 1 000 000 14 000
2019 2 400 000 20 000
2020 2 200 000 25 000
2022 3 400 000 30 000
2023 4 400 000 35 000

ავტოგაზიარებას გერმანიაში სახელმწიფო და ადგილობრივ დონეზე უჭერენ მხარს, ამ სფეროზე გამოიყოფა დიდი ოდენობის სახელმწიფო თანხები და პროგრამები. მე-2 ადგილზე ევრობაში შერინგის ბაზაში არის პოლონეთი.

ეს სტატია მოამზადა ტარას გეტმანსკიმ, Getmancar-ის გენერალურმა დირექტორმა, სტატიაში გამოყენებულია ინფორმაცია ღია წყაროებიდან. მასალი გადაბეჭდვისას, სტატიაზე ბმული აუცილებელია.

ინფორმაცია აქტუალურია 2023 წლის იანვრისთვის.

2023-07-20