მანქანის დაქირავება ქუთაისში

Mitsubishi Outlander Sport

Mitsubishi Outlander Sport კლასიკური გაქირავება

A/C

A

5

2.5 L

ღამის ღირებულება

100 ₾

1 - 3 დღე

95 ₾

4 - 14 დღე

90 ₾

15 დღეზე ზემოთ

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra კლასიკური გაქირავება

A/C

A

5

1.6 L

ღამის ღირებულება

100 ₾

1 - 3 დღე

95 ₾

4 - 14 დღე

90 ₾

15 დღეზე ზემოთ

Ford Focus

Ford Focus კლასიკური გაქირავება

A/C

A

5

2 L

ღამის ღირებულება

100 ₾

1 - 3 დღე

95 ₾

4 - 14 დღე

90 ₾

15 დღეზე ზემოთ

Toyota Corolla

Toyota Corolla კლასიკური გაქირავება

A/C

A

5

1.8 L

ღამის ღირებულება

100 ₾

1 - 3 დღე

95 ₾

4 - 14 დღე

90 ₾

15 დღეზე ზემოთ

Volkswagen EOS

Volkswagen EOS კლასიკური გაქირავება

A/C

A

5

2 L

ღამის ღირებულება

150 ₾

1 - 3 დღე

140 ₾

4 - 14 დღე

130 ₾

15 დღეზე ზემოთ

Toyota Sienna

Toyota Sienna კლასიკური გაქირავება

A/C

A

5

3.5 L

ღამის ღირებულება

110 ₾

1 - 3 დღე

100 ₾

4 - 14 დღე

90 ₾

15 დღეზე ზემოთ

Honda Fit

Honda Fit კლასიკური გაქირავება

A/C

A

5

1.5 L

ღამის ღირებულება

80 ₾

1 - 3 დღე

75 ₾

4 - 14 დღე

70 ₾

15 დღეზე ზემოთ

Honda Fit (III)

Honda Fit (III) კლასიკური გაქირავება

A/C

A

5

1.5 L

ღამის ღირებულება

80 ₾

1 - 3 დღე

75 ₾

4 - 14 დღე

70 ₾

15 დღეზე ზემოთ

VW Jetta 6

VW Jetta 6 კლასიკური გაქირავება

A/C

A

5

1.4 L

ღამის ღირებულება

100 ₾

1 - 3 დღე

95 ₾

4 - 14 დღე

90 ₾

15 დღეზე ზემოთ